Pomiary elektryczne Bochnia

Wykonujemy kompleksowe pomiary elektryczne w Bochni i innych lokalizacjach. Mamy doświadczenie i niezbędną wiedzę, żeby zapewnić jak najwyższą jakość usług, gwarantując przy tym bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Pomiary instalacji elektrycznych przeprowadzamy w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych czy użyteczności publicznej. Obejmuje to między innymi sprawdzenie stanu ogólnego, identyfikację usterek, pomiar rezystancji uziemienia, a także sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Sprawdź swoją instalację – pomiary kontrolne

Oferujemy wykonanie kontrolnych pomiarów instalacji elektrycznych. Są one wykonywane nie rzadziej niż raz na 2 lata to podstawa bezpiecznej pracy instalacji. Tego typu pomiary zapewniają możliwość zweryfikowania poprawnej pracy inwertera, wyeliminowania słabych połączeń w instalacji, a także sprawdzenia jakości izolacji przewodów i pewności uziemienia elementów systemu oraz wykrycia ewentualnych uszkodzeń paneli. Wszystkie wymienione wyżej czynniki mają wpływ na bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe. Pomiary instalacji elektrycznej to nie tylko gwarancja bezpiecznego użytkowania. Ponadto są one również wymagane w razie zgłoszeń gwarancyjnych oraz zgłoszeń do ubezpieczyciela.

W ramach pomiarów instalacji elektrycznych zapewniamy:

  • pomiar stanu izolacji, połączeń paneli i urządzeń,
  • pomiar uziemienia,
  • pomiar prądów i napięć paneli,
  • pomiar sprawności inwertera PV,
  • pomiar stanu paneli kamerą

Kiedy należy przeprowadzać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznych. Regularne przeglądy tego typu są wymagane w następujących sytuacjach:

  • podczas okresowych przeglądów instalacji,
  • w nowo powstałych obiektach, zanim zostaną one oddane do użytku,
  • przy modernizacjach i rozbudowach już istniejących systemów,
  • w sytuacji awarii, zwarć pomagają zidentyfikować przyczynę powstania usterki,
  • przed zakupem nieruchomości w celu oceny stanu elektryki w budynku.

Zajmujemy się wykonywaniem gruntownych pomiarów elektrycznych w Wieliczce i wielu innych lokalizacjach. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej